เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 83]
 
  ทำบุญชุมกฐินกับร้านบ้านไอศครีม 2[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 76]
 
   อวยพรครบรอบคล้ายวันเกิด 50 ปี ผู้ใหญ่ ม.3[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 153]
 
  ขอชุดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 88]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแยกหน้า รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 116]
 
  สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหญ่ใหม่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 79]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 93]
 
   ปรับปรุงก่อสร้างถนนราดยางแยก รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 89]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 83]
 
   ร่วมแสดงแสง สี เสียง “ย่าฉันท่านชื่อโม”[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 84]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 6[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 115]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมสวดมนต์-ภาวนา-จุดเทียนรำลึก น้อมถวายพระราชก...[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 130]
 
  แจกข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 95]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองไผ่[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 93]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 95]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดบึงแสนสุข[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 111]
 
  ทำบุญพุทธประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 115]
 
  ขุดเจาะถนนวางท่อเร่งระบายน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 116]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคริสจักร-ศาลาประชาคม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 113]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยปั้มน้ำมัน[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 121]
 
  ดูผู้รับจ้างเทถนน คสล.[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 84]
 
  ดูดน้ำท่วมถนนรอการระบาย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 112]