เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 77]
 
  ทำบุญชุมกฐินกับร้านบ้านไอศครีม 2[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 71]
 
   อวยพรครบรอบคล้ายวันเกิด 50 ปี ผู้ใหญ่ ม.3[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 127]
 
  ขอชุดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 77]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแยกหน้า รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 87]
 
  สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหญ่ใหม่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 69]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 70]
 
   ปรับปรุงก่อสร้างถนนราดยางแยก รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 81]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 76]
 
   ร่วมแสดงแสง สี เสียง “ย่าฉันท่านชื่อโม”[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 73]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 6[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 83]
 
  กิจกรรมสวดมนต์-ภาวนา-จุดเทียนรำลึก น้อมถวายพระราชก...[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 102]
 
  แจกข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 86]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองไผ่[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 83]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 88]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดบึงแสนสุข[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 91]
 
  ทำบุญพุทธประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 97]
 
  ขุดเจาะถนนวางท่อเร่งระบายน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 91]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคริสจักร-ศาลาประชาคม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 85]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยปั้มน้ำมัน[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 95]
 
  ดูผู้รับจ้างเทถนน คสล.[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 77]
 
  ดูดน้ำท่วมถนนรอการระบาย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 89]