เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ดูการสร้างรางระบายน้ำ ซอยคริสตจักร[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 105]
 
  ดูการก่อสร้างถนนซอยแสนสุข[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 84]
 
  ดูการสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ.หนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 80]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองน้อย[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 98]
 
   เร่งสูบน้ำท่วม บ้านหนองค่อม[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 88]
 
  เทรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด[วันที่ 2022-10-24][ผู้อ่าน 99]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองน้อย[วันที่ 2022-10-24][ผู้อ่าน 109]
 
  ดูการตัดหญ้า ตามนโยบาย”โพธิ์กลางเมืองสะอาด”[วันที่ 2022-10-24][ผู้อ่าน 94]
 
  ดูเทการก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่อยเทียนวรรณ[วันที่ 2022-10-24][ผู้อ่าน 90]
 
  ซ้อมใหญ่ การแสดง “ย่าฉันท่านชื่อโม”[วันที่ 2022-10-24][ผู้อ่าน 89]
 
   พิธีบวงสรวงการแสดง “ย่าฉันท่านชื่อโม”[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 109]
 
   ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสูงเนิน[วันที่ 2022-10-22][ผู้อ่าน 72]
 
  กฐินพระราชทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2022-10-22][ผู้อ่าน 88]
 
  พบปะสังสรรค์ “ชมรมนักรบในตำนาน ร.23 พัน 2”[วันที่ 2022-10-22][ผู้อ่าน 268]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 87]
 
   ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่สุข[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 82]
 
  การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 75]
 
  ตรวจก่อสร้างถนน ติดตั้งไฟเเละสำรวจรางระบายน้ำตามคำ...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 77]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 171]
 
  ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 99]
 
  ซ้อมบทพระยาปลัดทองคำ[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 109]
 
  บริจาคโลหิต[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมหาข้อสรุปความถูกต้องในการตรวจรับงานก่อสร้าง[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 95]