เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ช่วยโบกรถการก่อสร้างถนนราดยางสายแยกตลาดหนองปรือ-บ....[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 98]
 
  ช่วยเหลือประชาชนมอเตอร์ไซด์เสีย[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 86]
 
  ร่วมงานทำบุญเลี้ยงศาลปู่คง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 91]
 
  ไหว้ศาลตายาย-สักการะคุณย่าโม[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 85]
 
  ร่วมทอดกฐินปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 100]
 
  เตรียมงานลอยกระทงและลอยกระทงกับคณะครูและเด็กนักเรี...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมซักซ้อมทีมงานจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพม...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ร่วมเดินขบวนแห่งานสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 133]
 
  พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 132]
 
  กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 244]
 
  กิจกรรมสาธิตอาหาร-ขนมพื้นบ้าน ของดีตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมแนะนำของดีโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 157]
 
  ลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 114]
 
   มุมสวยๆ งานลอยกระทงโพธิ์กลาง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 194]
 
  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดห...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 127]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ.หนองไผ่พัฒนา ม...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 126]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 บ.หนองพลวงมะนาว ม.4[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 107]
 
  ทำกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 136]
 
  หารือวิธีการรับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะ เป็นรายเด...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 175]
 
  ทอดกฐินสามัคคีวัดหนองไผ่[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 136]
 
  ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 132]
 
  เทถนน คสล. สายซอยเชื่อมซอยสุดารัตน์ บ้านหนองพลวงน้...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 127]
 
  ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกตลาดหนอง...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 148]