เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมทอดกฐินปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 89]
 
  เตรียมงานลอยกระทงและลอยกระทงกับคณะครูและเด็กนักเรี...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 72]
 
  ประชุมซักซ้อมทีมงานจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพม...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 71]
 
  ร่วมเดินขบวนแห่งานสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 120]
 
  พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 160]
 
  กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมสาธิตอาหาร-ขนมพื้นบ้าน ของดีตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 112]
 
  กิจกรรมแนะนำของดีโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 148]
 
  ลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 106]
 
   มุมสวยๆ งานลอยกระทงโพธิ์กลาง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 179]
 
  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดห...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 117]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ.หนองไผ่พัฒนา ม...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 114]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 บ.หนองพลวงมะนาว ม.4[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 97]
 
  ทำกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 123]
 
  หารือวิธีการรับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะ เป็นรายเด...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 135]
 
  ทอดกฐินสามัคคีวัดหนองไผ่[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 110]
 
  ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 117]
 
  เทถนน คสล. สายซอยเชื่อมซอยสุดารัตน์ บ้านหนองพลวงน้...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 115]
 
  ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกตลาดหนอง...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 135]
 
  เปิดการแสดงหมอลำ “ระเบียบวาทะศิลป์”[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 92]
 
  ทำบุญทอดกฐินอำเภอเมือง[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 99]
 
  เดินบอกชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือและความไม่สะดวกต่...[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 98]
 
  ดูการปรับพื้นที่เทลานริมทาง[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 87]