เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  อบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชุมชนดีพร้อม กรมส่งเสริ...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมเตรียมจัดงานตักบาตรถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งช...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 66]
 
  ดูจุดพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. โครงการทหารพันธ์ดี[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 81]
 
  ดูการตีเส้นจราจรถนนราดยาง[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 80]
 
  ดูการเทถนน คสล. บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 125]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 95]
 
  ดูโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. ม.7[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 104]
 
  ดูการรื้อถนน[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 84]
 
  ร่วมแสดงความยินดี[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 102]
 
  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา คร...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 210]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 89]
 
  ร่วมแห่นาค[วันที่ 2022-11-12][ผู้อ่าน 120]
 
   ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงละครอิงประวัติศาสตร์[วันที่ 2022-11-12][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมปรับปรุงแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 102]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนราดยาง บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 162]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุดารัตน์[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 97]
 
  ร่วมทำบุญงานอุปสมบท[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระดับอ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 130]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องทุกข์ประชาชน (ศรป.) คร...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 93]
 
  ดูการเทลาน คสล.หน้าตลาด ช.2[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 107]
 
  รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 195]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติราช...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 76]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่ ม.2[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 85]