เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมทำบุญฉลององค์กฐินครอบครัว[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 113]
 
  ร่วมงานรำวงย้อนยุคสละโสด[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 102]
 
  ประชุมสรุปการจัดงานลอยกระทง ปี 2565[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 97]
 
   ดูการทำท่าลอยกระทง และการจัดเตรียมสถานที่[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 95]
 
  ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 99]
 
  ทำบุญถวายกองทุนผ้าไตรพระเทพสีมาภรณ์[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 101]
 
  ดูน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 157]
 
  แสดงความยินดีกับ พ.อ.ชาญ กะรัตน์ ผู้อำนวยการ กรซย....[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 122]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ.หนองปรือ ซอย 12[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 93]
 
  แจ้งชาวบ้านบึงแสนสุข ม.7 ซอยคุณยายทวดสมุทร[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 91]
 
  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 84]
 
  พบนายธงชัย ศรีสูงเนิน สรรพากรจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 170]
 
  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังเทศบาล-ไผ่หวาน บ.หนองพลวงมะ...[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 83]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ.หนองพุดซา[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 82]
 
  ดูการทดสอบตรวจคุณภาพถนนราดยางสาย บ.หนองพลวงมะนาว ม...[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 148]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมคางหมู บ.ค่ายสุร...[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 81]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้คุณย่าโม ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 87]
 
  กฐินพระราชทาน วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 162]
 
  เร่งรัดการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองพลวงน้อย หมู...[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 105]
 
  เตรียมก่อสร้างถนน คสล.ในซอย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท...[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 82]
 
  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านเลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้...[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 91]
 
  ดูพื้นที่ริมถนนหน้าตลาด ช.2 จะก่อสร้างลาน คสล.[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 87]
 
  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 81]