เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  งานฉลองอุปสมบท[วันที่ 2022-12-03][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุม อสม. ต.โพธิ์กลาง เพื่อคัดเลือกตัวแทน อสม.[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 69]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนราดยาง ซ.คอกม้าอัศวโยธิน[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 103]
 
   จัดเตรียมสถานที่งานวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธัน...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 66]
 
  ดูการเทถนน คสล. ซอยหลวยจันธร[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 83]
 
  ซ่อมถนนชำรุด สายข้างกำแพงกองพันเสนารักษ์[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 73]
 
  ปฐมนิเทศรับการรายงานตัวของพนักงานใหม่[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 70]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยมีโชค[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 80]
 
  ตรวจรับงานซ่อมถนนราดยางและลาน คสล. บ.ค่ายสุรธรรมพิ...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 68]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 77]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.คริสจักร[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 69]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 11[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 70]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบาย คสล. ซอย 12[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชุมตรวจสอบขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2566[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 60]
 
  ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2565 (โบนัส) คร...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 62]
 
  ลงนาม MOU. และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ รร...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 60]
 
  ลงนาม MOU. และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.เส...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 164]
 
  ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ริมทาง[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 69]
 
  ชี้จุดก่อสร้างถนน คสล.และลาน คสล.[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 62]
 
  ตรวจการส่งมอบงาน[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 55]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 64]
 
  ติดตั้งโคมไฟถนนซอยบ้านแม่เป๊าะ[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 59]
 
  แสดงความยินดี[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 96]