เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  รับเรื่องร้องเรียน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 65]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 561[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 86]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยไพรพนา[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 73]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 83]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมบ่อพัก 3 ชุด[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 96]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างลาน คสล. ร้านค้าชุมชน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 75]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ธรรมวินัยพุ...[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 78]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 83]
 
  ซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 79]
 
  จัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลาถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 80]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยริมสระหน้าศาลตาปู่[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 82]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างลาน คสล. ตลาด ช.2[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 72]
 
   ชาวโพธิ์กลาง รวมใจปล่อยปลา น้อมถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 82]
 
  พิธีสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 80]
 
  พิธีไหว้ครูประจำปี 2565 [วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 73]
 
  ร่วมปล่อยปลาและสวดมนต์ถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 98]
 
  ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 149]
 
  ร่วมงานฉลองมงคลสมรส[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 152]
 
  ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 83]
 
  ร่วมตรวจโบนัส ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 65]
 
  ชมจุดเช็คอิน ถนนสตีทอาร์ต[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 97]
 
  ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 71]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่พัฒนา[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 70]
 
  ตรวจประเมินโบนัส ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 79]