เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมสรุปโครงการดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ปี 2566 ริ...[วันที่ 2023-01-06][ผู้อ่าน 76]
 
  ดูสถานที่จัดงานถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง บริเวณถนน ...[วันที่ 2023-01-06][ผู้อ่าน 58]
 
  พิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมกองสวัสดิการสังคม โครงการอบรมผู้สูงอายุประจำ...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 52]
 
  จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันประสูต...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมการจัดทำโครงการกำจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรม “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใสสะอาด...[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมเร่งรัดการปฎิบัติงานที่ตกค้างปี 2565[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 65]
 
  สวัสดีปีใหม่ 2566[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 55]
 
  ไหว้ปีใหม่ 2556 ศาลพระภูมิและอนุสาวรีย์คุณย่าโม[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 74]
 
   ประชุมซ่อมปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 55]
 
  งานผูกพัทธสีมา วัดสองคร[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 52]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 74]
 
  งานมงคลสมรส[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 72]
 
   เปิดด่านชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโพ...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 64]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการศึกษาออกแบบระบบกำจัดน้ำเสียของโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 63]
 
  ขอบคุณเเละอวยพรปีใหม่พนักงานเทศบาล[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งด่านชุมชน ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 56]
 
   ตรวจปั้มน้ำมันประยูรวรรณบริการ ม.2[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 59]
 
  ตรวจปั้ม PT. สาขานครราชสีมาที่ 9 ม.5[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 53]
 
  ติดตามดูการติดตั้งโคมไฟ[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 60]
 
  ติดตามดูการตัดหญ้าริมทางของทีมตัดหญ้า[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 61]