เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลโบนัส ประจำปี...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 64]
 
  เตรียมจัดงาน “ถนนวัฒนธรรม…ของดีโพธ์กลาง 2566”[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 76]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.1[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 67]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยไผ่หวาน ม.10[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 66]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 490-58...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 94]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามทหาร ม.3[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 59]
 
  ซ่อมถนนหลุมบ่อ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ม.9[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 63]
 
  ตรวจรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ปี 2565 จุดที่ ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 93]
 
  ดูกองช่างซ่อมถนนชำรุดสายใกล้สี่แยกไฟแดงหนองไผ่[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 88]
 
  แวะดูการเข้าขายสินค้า ลานร้านค้าชุมชน[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 106]
 
  ตรวจรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 จุด[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 63]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเป...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 67]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล ซอยสุรไมตรี[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 88]
 
   ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลวยจันธร[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 67]
 
   ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยเพ็ชรทะเล[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 62]
 
   ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 68]
 
   ดูการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณปี 2565[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 76]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านเลขที่ 1022[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 77]
 
  รับเรื่องร้องเรียน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 58]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 561[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 78]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยไพรพนา[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 65]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 75]