เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


รายงานสรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ