เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


สรุปรายงานการประเมินผลการให้บริการสำหรับสถานที่บริการชั่วคราว

    รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการประเมินผลการให้บริการสำหรับสถานที่บริการชั่วคราว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานการประเมินผลการให้บริการสำหรับสถานที่บริการชั่วคราว
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ