เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA


รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ