เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.40 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา (กทจ.นม.) ครั้งที่ 3/2566 โดยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการโอนย้าย การจ้างพนักงานใหม่ การอุทธรณ์ลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออก การเปิดกรอบอัตรากำลัง ฯลฯ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09