เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 (หมู่บ้านสถิตยนต์วิลเลจ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]14
22 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) [ 18 ก.ย. 2566 ]21
23 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2) [ 18 ก.ย. 2566 ]17
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]28
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยทำตาข่ายล้อมรอบสนาม บริวณตลาด ช.๒ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]22
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ช.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]19
27 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดารัตน์แยกข้างบ้านเลขที่ ๕๕๔ เชื่อมซอยอยู่สุข บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]30
28 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ๓ ชุด ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๐ บริเวณบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]19
29 โครงการก่อสร้างถนนแบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแสนสุข บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]16
30 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ี ๑๔๔ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]18
31 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]18
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]16
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]17
34 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมหาเศรษฐี ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง [ 4 ก.ย. 2566 ]19
35 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึงหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 1 ก.ย. 2566 ]22
36 สัญญาจ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน 1 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]19
37 สัญญาจ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน 1 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]10
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่-ตลาดหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]18
39 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๘๖ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง (สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๖) [ 17 ส.ค. 2566 ]22
40 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๐๘ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง (สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖) [ 17 ส.ค. 2566 ]20
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12