เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๘๘ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง [ 22 พ.ย. 2566 ]7
2 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง [ 22 พ.ย. 2566 ]17
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]0
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]1
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]5
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]14
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) [ 16 ต.ค. 2566 ]17
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 35/2566 โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 ก.ย. 2566 ]10
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 34/2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 27 ก.ย. 2566 ]8
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 31/2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางหมู่บ้านประวรรดา บ้านหนองไผ่พัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]10
12 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 32/2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 10 (หมู่บ้านสถิตยนต์วิลเลจ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]10
13 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) [ 18 ก.ย. 2566 ]20
14 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2) [ 18 ก.ย. 2566 ]14
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]25
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยทำตาข่ายล้อมรอบสนาม บริวณตลาด ช.๒ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]20
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ช.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง [ 13 ก.ย. 2566 ]18
18 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดารัตน์แยกข้างบ้านเลขที่ ๕๕๔ เชื่อมซอยอยู่สุข บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]19
19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ๓ ชุด ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๐ บริเวณบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]18
20 โครงการก่อสร้างถนนแบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแสนสุข บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 11 ก.ย. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12