เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2567 ]11
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Cocrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างที่ 2 ถึง บริเวณหน้ากองพันทหารช่างที่ 201 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖-ธันวาคม ๒๕๖๖) [ 16 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 5 ก.พ. 2567 ]11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง [ 29 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 19 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2567 ]7
9 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2566 ]24
10 รายละเอียดคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 22 ธ.ค. 2566 ]14
11 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ๑ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 7 ธ.ค. 2566 ]6
12 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 7 ธ.ค. 2566 ]10
13 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บริเวณสายทางซอยเอฟเอ็ม ซอย ๓ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
14 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๘๘ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง [ 22 พ.ย. 2566 ]44
15 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย 14 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง [ 22 พ.ย. 2566 ]67
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]11
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
18 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]10
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]15
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13