เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสม...[วันที่ 2021-09-29][ผู้อ่าน 285]
 
  ซ่อมถนนรื้อเทคสล. ถนนสายเรียบกำแพงสร.3 ม.5[วันที่ 2021-09-29][ผู้อ่าน 236]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 326]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 283]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 249]
 
  ทำบุญ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 263]
 
  มอบถุงยังชีพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 239]
 
  มอบถุงยังชีพ จุดที่ 2 บ.บึงแสนสุข [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 290]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 236]
 
  ออกลุยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 250]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสั...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 238]
 
  รื้อซ่อมถนนเลียบกำแพง สร.3 ช่วงที่ 3 และการบรรจุกร...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 226]
 
  เปิดการอบรมและเป็นวิทยากร โครงการอบรมสัมมนาของคณะก...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 224]
 
  ส่งมอบรถไถ สนง.เกษตรอำเภอเมืองให้กลุ่มเกษตรกรมันสำ...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 286]
 
  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการทหาร สภ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 226]
 
  เป็นวิทยากรต่อภาคบ่าย โครงการอบรมสัมมนาฯ[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 232]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา(กทจ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 259]
 
  ช่วยกันจัดแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 238]
 
  ร่วมส่งมอบโครงการบ้านที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสง...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 256]
 
  ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับ ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 393]
 
  พาสื่อมวลชนมาดูการแก้ไขปัญหาซ่อมถนนเลียบค่ายพัน สร...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 251]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม ...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 223]
 
  ประชุมประชาคมเมือง เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาเพิ่ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 205]
 
  ร่วมดูพื้นที่ถนนและทางน้ำ[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 292]