เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพลวงน้อย ต.โพธ์กลาง-เชื่อม ต.หนองบัวศาลา (ผ่านเกษตรกรมันสำปะหลังแปลงใหญ่) ระยะทาง 1 กม. งบประมาณ 2.9 ล้านบาท (จาก 4 ล้านบาท) เสนอขอในช่วงเป็น สจ.และได้รับอนุมัติจากนายก นก ร.ต. หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ปี 2564 และมากันงบให้ดำเนินการต่อ นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ปี 2565 ชาวบ้านดีใจชื่นชอบกันมาก และขอขอบคุณนายกหน่อย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21