เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ครั้ง...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 222]
 
  ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสาลวันและพิธีเปิดอาคาร[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 251]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมซักซ้อมกับช่าง อบจ.เตรียมพื้นที่รองรับโครงกา...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 234]
 
  ออกตระเวนสำรวจเส้นทาง /ร่องน้ำ /ลานเชื่อม จำนวน 16...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 216]
 
  ทอดกฐินสามัคคี กองบิน 1 ณ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 238]
 
  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพายัพ อ.เมือง ของมห...[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 253]
 
  รื้อถนนช่วงพังเสียหาย ซ่อมใหม่เทปูน คสล.ถนนพิชัยสง...[วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 229]
 
  ร่วมพิธีสวดมนต์สมโภชน์องค์กฐินกองบิน 1 [วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 271]
 
  ล้างพื้นโบสถ์ และจัดสถานที่วัดหนองไผ่ รับงานทอดกฐิ...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 376]
 
  ออกตรวจเชิงรุก ATK. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดแม่สุพัฒต...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 225]
 
  ลอกท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง บริเวณโค้งหนอง...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 246]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับ รร.เสนาน...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 225]
 
  ต้อนรับ พ.อ.สมโชค จันทาสี เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 2[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 295]
 
  ฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านรายล่าสุด ม.3[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 232]
 
  ซ่อมถนนพังหลุมใหญ่จนเกิดอุบัติเหตุ หน้าตลาด ช.2[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 248]
 
  ประธานชุมชนหมู่บ้านอีสานเขียวมาพบร้องเรียนความเดือ...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 224]
 
  มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์เจลและลงนามบันทึกข้อตกลงการ...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 240]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจลให้กับ รร.อนุบาลหลานย่...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 245]
 
  ประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังห...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 408]
 
  ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 231]
 
  ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 224]
 
  มอบชุดตรวจ ATK. ให้กับนายอำเภอสูงเนิน[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 235]
 
  จัดเตรียมความพร้อมการจัดของแมสและสเปรย์เจลสำหรับมอ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 230]