เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


อบรมโครงการเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังชะลอไตเสื่อม


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานเปิดอบรมโครงการเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังชะลอไตเสื่อม CKD. ระดับ 2-3 แบบเข้มข้น ณ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลโพธิ์กลาง #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ห่วงใยประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21