เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ไปดูและร่วมช่วยกันเทปูนซ่อมถนนสายเรียบกำแพง สร.3 ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 216]
 
  มาดูการเข้าเวรประจำศูนย์ SQ. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 308]
 
  มาร่วมต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรว...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 235]
 
  มาดูกองช่างรื้อขุดถนนราดยางสายเลียบกำแพง สร.3[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 228]
 
  มาช่วยการรื้อซ่อมถนนราดยางสายเลียบกำแพงพัน สร.3 ช่...[วันที่ 2021-09-18][ผู้อ่าน 226]
 
  สอบสวนและรับลูกหลานชาวโพธิ์กลาง ม.5 ที่ทำงานแถวโคก...[วันที่ 2021-09-18][ผู้อ่าน 230]
 
  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจอมพล มาหารือและ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 226]
 
  ผอ.รร.เสนานุเคราะห์ มาหารือและเชิญร่วมต้อนรับผู้ตร...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 256]
 
  ออกเยี่ยมและมอบอุปกรณ์การเรียน-นม ให้กับเด็กศูนย์เ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 217]
 
  แสดงความยินดีกับพล.ต.สวราชย์ แสงผลได้รับแต่งตั้งเป...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 214]
 
  ได้รับเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหาร-ครู[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 224]
 
  มาพบนายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีม...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 249]
 
  ไปดูการเร่งรัดเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะเป็น LED. หมู่ที...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 232]
 
  ได้รับแจ้งจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 247]
 
  หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเพื่อจัดเตรียมถุงยั...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 233]
 
  ออกไปดูน้ำท่วมบ้านประชาชนจากฝนตก บ.หนองพลวงมะนาว ม...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 261]
 
  ไปดูการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ม.8 บ.ศรีสมบูรณ์ เป็น LED.[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 228]
 
  ไปชื่นชมผลงานอาจารย์กิตติชัย โดยหารือการปั้นรูปหล่...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 240]
 
  ไปสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉีย...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 214]
 
  ออกมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่[วันที่ 2021-09-11][ผู้อ่าน 251]
 
  มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกศาลาการเปรียญหลังใ...[วันที่ 2021-09-11][ผู้อ่าน 281]
 
  ไปสนับสนุนและให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเข็มแร...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 271]
 
  ออกตรวจเชิงรุก ATK.ครั้งที่ 2 ตลาดแม่สุพัฒตราและตล...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 230]