เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล (กขน.) ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 เพื่อมอบหมายและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีและงานเร่งด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21