เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมสรุปการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 ...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 211]
 
  ติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED. ขนาด 100 วัตต์ ทางเข้...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 247]
 
  มอบเช็คเงินสดสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเปิดภาคเรียน[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 231]
 
  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับลูกๆของพนักงาน-ลูก...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 223]
 
  ทอดกฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งแรก ณ วัดโบสถ์ ...[วันที่ 2021-10-31][ผู้อ่าน 454]
 
  ก่อสร้างขยายถนน คสล.ช่วงหน้า รร.เสนานุเคราะห์ - ตล...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 206]
 
   ประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียน ...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมซักซ้อมการจัดขบวนแห่กฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กล...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 241]
 
  ซ่อมประปา เปลี่ยนหลอดไฟ เก็บขยะ ตัดหญ้า ซ่อมถนน [วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 322]
 
  ซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุดพังเป็นอันตราย[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 273]
 
  เร่งซ่อมและเปลี่ยนท่อประปา PVC. ใหม่[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 254]
 
  ตรวจ ATK. ครั้งที่ 2 กลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่ ห...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 223]
 
  ไปเยี่ยมนำถุงยังชีพและทุน 500 บ. สำหรับผู้พิการ[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 222]
 
  มาดูการซ่อมประปา หมู่ที่ 1[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 208]
 
  การก่อสร้างขยายขอบทาง คสล. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธร...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 227]
 
  ร่วมพิธีมอบตราตั้งพระครูเวฬุสราพิทักษ์[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 274]
 
  ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง ถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 207]
 
  เร่งเปลี่ยนหลอดไฟ LED และช่อมไฟที่ประชาชนร้องแจ้ง[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 216]
 
  Big Cleaning Day ทำความสะอาดหลังน้ำท่วมของจังหวัด [วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 216]
 
  มอบนมผงกล่องมามอบให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้กักกัน ห...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 211]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 204]
 
  รับมอบเจล 10 แกลอน และเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีข...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 210]
 
  ตรวจดูการส่งมอบรถขยะที่ Renovate ซ่อมปรับปรุงใหม่[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 226]
 
  มาดูการก่อสร้างถนน บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 207]