เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ควบคุมการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์คอนกรีต วันที่ 2[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 202]
 
  ระดมช่วยกันซ่อมพื้นเทยางถนนชำรุดพังเสียหายมาก สายบ...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 222]
 
  มาดูการก่อสร้างซ่อมถนนขาดจากน้ำท่วมพัง บ้านหนองพลว...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 231]
 
  ประชุมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดิอนประจำปี 2564[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 234]
 
  ประชุมเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถกู้ชีพชีพเ...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 222]
 
  ดำเนินการซ่อมซ่อมท่อชำรุด บริเวณสนามชนไก่[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 233]
 
  ดำเนินการซ่อมซ่อมท่อประปาชำรุด บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 227]
 
  ดำเนินการซ่อมท่อประปาชำรุด บริเวณศาลตาปู่ บ้านหนอง...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 213]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบึงแสนสุข[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 204]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองไผ่พัฒนา[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 222]
 
  ดำเนินการกวาดถนน และตัดหญ้าจากประตูค่ายสุรนารี ถึง...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 223]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกขาหมูเ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรอ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 265]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 270]
 
  หารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในค...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 215]
 
  เหตุไฟไหม้[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 281]
 
  ไหว้ศาลตายายถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 224]
 
  ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประ...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 210]
 
  สำรวจรังวัดชี้แนวเขตที่ดินบึงแสนสุข[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 231]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 215]
 
  ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 250]
 
  ขุดเจาะถนนในพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 226]