เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตัดหญ้าซอย 1 และซอยย่อย ระหว่างซอย 4[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 213]
 
  ตัดหญ้าซอยปันเจริญสุดซอย ซอยรวมมิตร 19 และซอยย่อยร...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 238]
 
  ร่วมประชุมศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาจัดการน้ำเหนื...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 249]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอความเห็นชอบการจ้างพนัก...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 365]
 
  ตัดต้นไม้ริมทางในหมู่บ้านที่รุกล้ำพาดสายไฟแรงต่ำ[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 369]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 332]
 
  มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ ซ.ศรี...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 259]
 
  ติดตั้งไฟสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 221]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พันสายไฟ หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 365]
 
  ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามร้านสเต็กบ้านย่า...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 237]
 
  ตัดหญ้ารอบสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 426]
 
  ตัดหญ้าจากประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ถึงวงเวียนกองบิน ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 256]
 
  อบรมตรวจคัดกรองชุด ATK สำหรับผู้ประกอบการ[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 229]
 
  หารือการจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับการส...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 217]
 
  มอบเงินกองทุน สปสช. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 234]
 
  ร่วมชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 239]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากป้า...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 222]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าแยกไฟ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 274]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าบริเวณ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 215]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากสาม...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 227]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 232]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 257]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าระหว่า...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 256]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าซอยรวม...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 241]