เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 222]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 222]
 
  ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 258]
 
  ขุดเจาะถนนในพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 235]
 
  ล้างท่อประปาซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 228]
 
  จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นตัว...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 222]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจอแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กนั...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 216]
 
  รื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 231]
 
  ซ่อมไฟ ซอย 11 หมู่ที่ 9 และเตรียมเปลี่ยนหลอดไฟ LED...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 237]
 
  ตัดหญ้ากับคนงาน ”โพธิ์กลางเมืองสะอาด“ [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 215]
 
  ติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยาง สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 279]
 
  หารือกับผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทอัน อัน ได้มีโอกา...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 223]
 
  งานพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระสาสนโสภณ วัดสุทธจ...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 262]
 
  ถวายจังหันเช้า หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 545]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะก...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 262]
 
  ดูพื้นที่สร้างทางลอดรถไฟทางคู่ช่วงจุดตัดไชยณรงค์ เ...[วันที่ 2021-11-20][ผู้อ่าน 210]
 
  งานลอยกระทงย้อนยุค เทศบาลโพธิ์กลาง ปี 2564 (ปีแรก)[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 362]
 
  ออกตรวจ ATK กองพัน ช.202 หลังจากพบมีผู้สัมผัสติดเช...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 245]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์กลาง ประจำเด...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 274]
 
  ประชุมประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต.โพธิ์กล...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 234]
 
  ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 223]
 
  จัดเตรียมสถานที่ งานลอยกระทงย้อนยุค ปี 2564 (ครั้ง...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 376]
 
  ประชุมติดตามสรุปการจัดงานลอยกระทง[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 234]