เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ล้างท่อประปาซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 219]
 
  จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 206]
 
  ประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นตัว...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 214]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจอแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กนั...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 207]
 
  รื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 225]
 
  ซ่อมไฟ ซอย 11 หมู่ที่ 9 และเตรียมเปลี่ยนหลอดไฟ LED...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 227]
 
  ตัดหญ้ากับคนงาน ”โพธิ์กลางเมืองสะอาด“ [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 209]
 
  ติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยาง สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 267]
 
  หารือกับผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทอัน อัน ได้มีโอกา...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 214]
 
  งานพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระสาสนโสภณ วัดสุทธจ...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 251]
 
  ถวายจังหันเช้า หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 513]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะก...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 253]
 
  ดูพื้นที่สร้างทางลอดรถไฟทางคู่ช่วงจุดตัดไชยณรงค์ เ...[วันที่ 2021-11-20][ผู้อ่าน 202]
 
  งานลอยกระทงย้อนยุค เทศบาลโพธิ์กลาง ปี 2564 (ปีแรก)[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 344]
 
  ออกตรวจ ATK กองพัน ช.202 หลังจากพบมีผู้สัมผัสติดเช...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 233]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์กลาง ประจำเด...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 262]
 
  ประชุมประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต.โพธิ์กล...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 215]
 
  จัดเตรียมสถานที่ งานลอยกระทงย้อนยุค ปี 2564 (ครั้ง...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 357]
 
  ประชุมติดตามสรุปการจัดงานลอยกระทง[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 225]
 
  จัดแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทงย้อนยุคเทศบาลโพธิ์กลาง...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 227]
 
  แสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 289]
 
  มาดูการก่อสร้างถนนราดยาง พิชัยสงครามซอย 1/8 บ.หนอง...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรี จ.นครราชสีมา[วันที่ 2021-11-16][ผู้อ่าน 227]