เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 405]
 
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25...[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 225]
 
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชกา...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 212]
 
  ซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ LED[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 204]
 
  ซ่อมถนนลงหินคลุก[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 201]
 
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชกา...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 229]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 259]
 
  รื้อปรับป่าต้นไม้บริเวณสามแยกโค้งสวนตาปู-ป้อมยามตำ...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 397]
 
  ประชุมเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อาคารงานทะเบียนเทศบาล[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 204]
 
  ไหว้ศาลตายาย วันที่ 20[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 198]
 
   ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 242]
 
  ร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำ[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 203]
 
  ดูการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 3 จุด[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 305]
 
  ร่วมกันจัดต้นไม้คริสมาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 259]
 
  ร่วมประชุมประชาคม บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 418]
 
  ร่วมงานไหว้เจ้าประจำปี[วันที่ 2021-12-19][ผู้อ่าน 246]
 
  ซ่อมท่อประปาแตก[วันที่ 2021-12-18][ผู้อ่าน 207]
 
  ช่วยคนงานทีมตัดหญ้าตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”[วันที่ 2021-12-18][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 229]
 
  ดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนราดยางสายแยกเบญจพล-แยกหน...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 197]
 
  ดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนราดยางสาย แยกซอยพิชัยสงค...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 194]
 
  ร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 233]
 
  ดูการเปลี่ยนหลอดไฟ LED. รอบบึงหนองปรือ[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 243]
 
  ตรวจดูความพร้อมของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงรองรั...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 214]