เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  หารือกับ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรม...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 535]
 
  เปิดการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 189]
 
   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กองพันทหารช่างท...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 172]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กองพันพัฒนาที่ 2[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 464]
 
  ประชุมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและประ...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 215]
 
  ออกตรวจการขอต่อใบอนุญาตโรงแรมเซรีน่า รีสอร์ต[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิคตามโครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กร...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 180]
 
  ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 262]
 
  ตัดต้นไม้สูงริมถนน บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 341]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 309]
 
  ประชุมหารือเตรียมโครงการอบรมประหยัดพลังงาน[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 238]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป....[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 275]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา (กทจ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 279]
 
  จัดงานวันเทศบาล ปี 2565[วันที่ 2022-04-24][ผู้อ่าน 207]
 
  ร่วมปลงผมนาคนายปรีชา เเละดูจุดน้ำท่วม[วันที่ 2022-04-23][ผู้อ่าน 315]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงาน”วันเทศบาล ปี 2565”[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 200]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 191]
 
  ดูการซ่อมไฟ ซ่อมถนน และเร่งซ่อมประปาเสีย[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 165]
 
  ประชุมประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปร...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 317]
 
  ประชุมย่อยการติดตามโครงการทหารพันธ์ดี[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 169]
 
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดี...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 212]
 
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอควมเห็นชอบการจ้างพ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 180]
 
  ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ ม.4[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 161]
 
   ร่วมดูและพบปะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 6[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 158]