เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 213]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟในค่ายสุรธรรมพิทักษ์[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 318]
 
  กิจกรรมโครงการ 2016 ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 441]
 
  เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่โค้งบ้านหนองไผ่-โครงการบ้านพักส...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 218]
 
  หารือกับ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรม...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 566]
 
  เปิดการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 196]
 
   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กองพันทหารช่างท...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 179]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กองพันพัฒนาที่ 2[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 470]
 
  ประชุมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและประ...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 231]
 
  ออกตรวจการขอต่อใบอนุญาตโรงแรมเซรีน่า รีสอร์ต[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 142]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิคตามโครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กร...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 270]
 
  ตัดต้นไม้สูงริมถนน บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 352]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 317]
 
  ประชุมหารือเตรียมโครงการอบรมประหยัดพลังงาน[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 245]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป....[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 283]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา (กทจ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 291]
 
  จัดงานวันเทศบาล ปี 2565[วันที่ 2022-04-24][ผู้อ่าน 217]
 
  ร่วมปลงผมนาคนายปรีชา เเละดูจุดน้ำท่วม[วันที่ 2022-04-23][ผู้อ่าน 329]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงาน”วันเทศบาล ปี 2565”[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 210]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 198]
 
  ดูการซ่อมไฟ ซ่อมถนน และเร่งซ่อมประปาเสีย[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 173]
 
  ประชุมประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปร...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 324]
 
  ประชุมย่อยการติดตามโครงการทหารพันธ์ดี[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 177]