เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ขุดลอกท่ออุดตันน้ำท่วมขัง[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 146]
 
  แก้ไขไฟไม่ติด[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 142]
 
  ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบหมวกกันน็อก[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 163]
 
  พิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 220]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสนับสนุน รพ.ค่ายส...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 161]
 
  ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดอบรมสัมมนา[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 155]
 
  ลอกท่อระบายน้ำโค้งหนองปรือ[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 184]
 
  ออกดูพื้นที่ไฟฟ้าตก[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 152]
 
  ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 143]
 
  เร่งรัดการสูบน้ำท่วมขังถนน และฝังท่อประปา[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 249]
 
  สำรวจการขอให้ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 148]
 
   ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 168]
 
  หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 151]
 
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 166]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 189]
 
  ซ่อมท่อน้ำประปาแตก บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 187]
 
  หารือกับทีมงานโรงแป้งสงวนวงษ์[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 146]
 
  ช่วยเหลือตัดต้นไม้[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 283]
 
  สูบน้ำระบายออกป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหาร...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 159]
 
  เร่งรัดการซ่อมถนนชำรุด ถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 174]
 
  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 150]
 
  ติดตามดูการรื้อซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 156]