เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ