เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2568)

    รายละเอียดข่าว

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2568)    เอกสารประกอบ

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2568)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ