เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566)    เอกสารประกอบ

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ