เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ก.ย. 2558 ]102
122 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2558 ]101
123 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2558 ]102
124 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 ก.ย. 2558 ]102
125 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 ก.ย. 2558 ]102
126 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2558 ]102
127 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 ก.ย. 2558 ]102
128 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ก.ย. 2558 ]103
129 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ก.ย. 2558 ]101
130 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 1 ก.ย. 2558 ]104
131 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2558 ]104
132 การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา (กรณีมาตรถูกตัด) [ 1 ก.ย. 2558 ]106
133 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 1 ก.ย. 2558 ]104
134 การขออนุญาตใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราว [ 1 ก.ย. 2558 ]105
135 การชำระค่าน้ำประปา [ 1 ก.ย. 2558 ]133
136 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 15 พ.ค. 2558 ]103
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7