เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ