เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การรับแจ้งการย้ายออก [ 1 ก.ย. 2558 ]98
82 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 1 ก.ย. 2558 ]137
83 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ 1 ก.ย. 2558 ]102
84 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 1 ก.ย. 2558 ]99
85 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2558 ]140
86 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ก.ย. 2558 ]140
87 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ก.ย. 2558 ]145
88 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ก.ย. 2558 ]139
89 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2558 ]99
90 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 1 ก.ย. 2558 ]99
91 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 1 ก.ย. 2558 ]99
92 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 1 ก.ย. 2558 ]96
93 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 1 ก.ย. 2558 ]137
94 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]99
95 การแจ้งขุดดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]96
96 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]92
97 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]134
98 การแจ้งถมดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]91
99 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]92
100 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2558 ]92
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7