เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  งานทำบุญครบรอบ 1 ปี การก่อตั้งวัดป่าหนองบ่อ[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 123]
 
  ประชุมกำหนดพื้นที่ติดตั้งป้ายหาเสียง สส. ปี 2566[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 82]
 
  จัดสถานที่เตรียมรับของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัย ไ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการ “ปั่น เดิน วิ่ง” เปิดถนน บ้านหนองพลวงมะนาว[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 121]
 
  ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสของหน่...[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป....[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 65]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้ป่า 3 จุด[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 79]
 
  เตรียมการกิจกรรมโครงการ”ปั่น เดิน วิ่ง เปิดถนน"[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 59]
 
  ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดหนองไผ่[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 82]
 
  ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 76]
 
  ระงับเหตุไฟลุกไหม้ป่า[วันที่ 2023-03-05][ผู้อ่าน 66]
 
  กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานประจำปี ทอดผ้าป่าสาม...[วันที่ 2023-03-04][ผู้อ่าน 105]
 
  เปิดการแสดงหมอลำ งานประจำปีวัดหนองไผ่ 2566[วันที่ 2023-03-04][ผู้อ่าน 132]
 
  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 90]
 
  รับใบประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 139]
 
  แสดงความยินดีการสถาปนาอธิการบดี คนใหม่[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 66]
 
  รับโล่รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ครั้งที่ 7[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 124]
 
  ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานทางหลว...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 68]
 
  ตรวจรับการก่อนสร้างระบบประปา บ.หนองพุดซา[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 60]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือบ้านไฟไหม้[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 63]
 
  ไหว้สักการะคุณย่าโม[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 69]