เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสของหน่...[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 64]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป....[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 58]
 
  ระงับเหตุไฟไหม้ป่า 3 จุด[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 70]
 
  เตรียมการกิจกรรมโครงการ”ปั่น เดิน วิ่ง เปิดถนน"[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 50]
 
  ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดหนองไผ่[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 74]
 
  ทำบุญวันมาฆะบูชา วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2023-03-06][ผู้อ่าน 68]
 
  ระงับเหตุไฟลุกไหม้ป่า[วันที่ 2023-03-05][ผู้อ่าน 58]
 
  กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานประจำปี ทอดผ้าป่าสาม...[วันที่ 2023-03-04][ผู้อ่าน 97]
 
  เปิดการแสดงหมอลำ งานประจำปีวัดหนองไผ่ 2566[วันที่ 2023-03-04][ผู้อ่าน 114]
 
  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 82]
 
  รับใบประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 114]
 
  แสดงความยินดีการสถาปนาอธิการบดี คนใหม่[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 58]
 
  รับโล่รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ครั้งที่ 7[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 109]
 
  ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานทางหลว...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 60]
 
  ตรวจรับการก่อนสร้างระบบประปา บ.หนองพุดซา[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือบ้านไฟไหม้[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 54]
 
  ไหว้สักการะคุณย่าโม[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยแรกครั้...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 75]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้[วันที่ 2023-02-26][ผู้อ่าน 63]
 
  ทำบุญงานสถาปนามณฑลทหารบกที่ 21 ครบ 89 ปี[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 102]
 
  อบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 58]