เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


พิธีมอบรางวัลพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย


วันที่ 24 เมษายน 2566 ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พิธีมอบรางวัลพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดีเด่น และพนักงานชมเชย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2566 โดยนายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เพื่อยกย่องเป็นเกียรติประวัติ เป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน ในการปฎิบัติงานราชการ

2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24