เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง


วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง ประจำเดือนเมษายน
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24