เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


”โครงการเทศบาลพบประชาชน” ปี 2566 ครั้งที่ 10 ม.11 ครั้งสุดท้าย


วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสท. มาเปิดกิจกรรม”โครงการเทศบาลพบประชาชน” ปี 2566 ครั้งที่ 10 ม.11 ครั้งสุดท้าย บ.หนองพลวงพัฒนา เพื่อชี้แจงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี ผญบ./อสม./ครอบครัวทหาร /น้องๆ ทหาร ร่วมกิจกรรม
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24