เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  โครงการ”เทศบาลพบประชาชน” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 บ...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 43]
 
  ร่วมงานทำบุญวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 2 ครบรอบ 34 ปี[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 39]
 
  รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 44]
 
  ฝึกอบรมงานปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566 ณ ศ...[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์กลาง[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 38]
 
  รับฟังการชี้แจงผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566 [วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 57]
 
  ออกตรวจสอบการบุกรุกก่อสร้างพื้นที่สาธารณะ[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 49]
 
  พิธีเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วั...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมแก้ไขระบบประปาเร่งด่วน กรณีระบบประปา บ.หนองป...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 83]
 
  แจกน้ำบ้านหนองค่อม[วันที่ 2023-03-26][ผู้อ่าน 61]
 
  วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย[วันที่ 2023-03-26][ผู้อ่าน 54]
 
  งานอุปสมบทนายศตวรรษ นาคทะเล[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 64]
 
  แก้ไขปัญหาประปา บ.หนองปรือ ซ.11[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 52]
 
  งานบวช 3 นาค ลูก - หลาน นท.วิชาญ[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 67]
 
  บวชครูนิสสัน สหรัฐ[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 55]
 
  สกัดดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้ ป่าพร้อมกัน 4 จุด[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 54]
 
  พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 72]
 
  ร่วมการไหว้บวงสรวงคุณย่าโม ประจำปี 2566 บ.ศรีสมบูร...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 42]
 
  พิธีทำบุญบวงสรวงอัฐิท่านท้าวสุรนารี ห่มผ้าพระประธา...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 45]
 
  ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 47]
 
  วิ่งคบไฟเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 53]
 
  งานวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 59]