เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมงานและเป็นตัวแทนชุมชน ”โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA.”


วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมงานและเป็นตัวแทนชุมชนกล่าวแสดงความรู้สึกกิจกรรม”โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA.” โดยนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เป็นประธาน /นางธนภัค เกิดโพธ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ /นส.ชัชฎา กรีฑาเวช ผู้อำนวยการกองอำนวยการ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองแดง ชั้น 8 สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.นครราชสีมา
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24