เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๕๖ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]14
42 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]11
43 โครงการพัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บริเวณหมู่ที่ ๒) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ [ 18 ก.ค. 2566 ]10
44 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2566 ]10
45 สัญญาโครงการปรับปรุงพื้นด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]18
46 สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ ถึง ซอย ๕ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]9
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) [ 14 ก.ค. 2566 ]11
48 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 6 ก.ค. 2566 ]12
49 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]8
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๒๐) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2566 ]24
51 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๒๐) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2566 ]16
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกวัดหนองไผ่ - ปั๊มพิชัยสงคราม (เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2566 ]18
53 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพลวงมะนาว ม. 4 ตำบลโพธิ์กลาง [ 28 มิ.ย. 2566 ]14
54 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง [ 28 มิ.ย. 2566 ]12
55 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยคาวบอย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง [ 28 มิ.ย. 2566 ]15
56 สัญญาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 28 มิ.ย. 2566 ]11
57 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๘๘๑ (ข้างร้านอุ๊วัสดุก่อสร้าง สาขาหนองไผ่) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง [ 28 มิ.ย. 2566 ]9
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ ถึง ซอย ๕ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2566 ]20
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ซอย ๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2566 ]22
60 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]17
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11