เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึงซอยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึงซอยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ