เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนทำการประมูลการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 ก.ค. 2564 ]180
102 ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 1 ก.ค. 2564 ]196
103 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]144
104 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]193
105 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]161
106 การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [ 12 พ.ค. 2564 ]171
107 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]160
108 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]140
109 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]124
110 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 10 มี.ค. 2564 ]126
111 การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]121
112 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำการศึกษา 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]144
113 กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 9 ก.พ. 2564 ]126
114 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]126
115 ข้อมูลสรุปสภาพแหล่งน้ำในตำบลโพธิ์กลาง [ 8 ม.ค. 2564 ]128
116 เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจังหวัดสะอาด [ 6 ม.ค. 2564 ]134
117 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]126
118 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]134
119 เชิญชวนคนไทยใช้ลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 13 ส.ค. 2563 ]127
120 ประชาคมชุมชนและเทศบาลสัญจร ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]143
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9