เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลดค่าน้ำประปา 6 บาท เหลือ 3 บาท จำนวน 3 รอบบิล

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติกิจการประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 โดยลดค่าน้ำประปา

จากหน่วยละ 6 บาท เหลือหน่วยละ 3 บาท จำนวน 3 รอบบิล    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลดค่าน้ำประปา 6 บาท เหลือ 3 บาท จำนวน 3 รอบบิล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ