เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ [ 14 ต.ค. 2557 ]261
42 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.ค. 2557 ]273
43 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 15 ก.ค. 2557 ]275
44 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มิ.ย. 2557 ]263
45 รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) [ 30 พ.ค. 2557 ]264
46 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประฃาคมหมู่บ้าน และเทศบาลสัญจร [ 3 มี.ค. 2557 ]258
47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 มี.ค. 2557 ]317
48 กองสวัสดิการ เรื่อง กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม [ 26 ก.พ. 2557 ]263
49 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 24 ธ.ค. 2556 ]263
50 กองสวัสดิการ เรื่อง การจ่ายบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ [ 22 พ.ย. 2556 ]264
51 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]263
52 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่สอบ ตารางสอบ หลักสูตรและระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแนหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]271
53 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]267
54 กองสวัสดิการ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ [ 25 ต.ค. 2556 ]264
55 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ต.ค. 2556 ]255
56 สำนักปลัด ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 [ 10 ต.ค. 2556 ]265
57 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2556 ]270
58 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใส่ใจความสะอาด [ 1 ต.ค. 2556 ]266
59 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประการศ รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมารายวัน [ 18 ก.ย. 2556 ]265
60 กองสวัสดิการสังคม เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 56 [ 18 ก.ย. 2556 ]255
 
|1|2หน้า 3|4