เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กองสวัสดิการ เรื่อง การจ่ายบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ [ 22 พ.ย. 2556 ]198
42 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]200
43 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่สอบ ตารางสอบ หลักสูตรและระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแนหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]196
44 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]196
45 กองสวัสดิการ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ [ 25 ต.ค. 2556 ]202
46 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ต.ค. 2556 ]198
47 สำนักปลัด ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 [ 10 ต.ค. 2556 ]197
48 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2556 ]193
49 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใส่ใจความสะอาด [ 1 ต.ค. 2556 ]193
50 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประการศ รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมารายวัน [ 18 ก.ย. 2556 ]195
51 กองสวัสดิการสังคม เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 56 [ 18 ก.ย. 2556 ]199
52 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2556 ]199
53 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 11 ก.ย. 2556 ]194
54 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 4 ธ.ค. 2555 ]197
 
|1|2หน้า 3