เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ [ 14 ต.ค. 2557 ]16
22 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 ก.ค. 2557 ]16
23 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 15 ก.ค. 2557 ]18
24 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มิ.ย. 2557 ]16
25 รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) [ 30 พ.ค. 2557 ]15
26 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประฃาคมหมู่บ้าน และเทศบาลสัญจร [ 3 มี.ค. 2557 ]16
27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 มี.ค. 2557 ]15
28 กองสวัสดิการ เรื่อง กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม [ 26 ก.พ. 2557 ]15
29 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 24 ธ.ค. 2556 ]15
30 กองสวัสดิการ เรื่อง การจ่ายบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ [ 22 พ.ย. 2556 ]16
31 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]15
32 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่สอบ ตารางสอบ หลักสูตรและระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแนหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]17
33 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]16
34 กองสวัสดิการ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ [ 25 ต.ค. 2556 ]15
35 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ต.ค. 2556 ]17
36 สำนักปลัด ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 [ 10 ต.ค. 2556 ]15
37 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2556 ]16
38 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางใส่ใจความสะอาด [ 1 ต.ค. 2556 ]16
39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประการศ รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมารายวัน [ 18 ก.ย. 2556 ]15
40 กองสวัสดิการสังคม เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 56 [ 18 ก.ย. 2556 ]16
 
|1หน้า 2|3