เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา [ 8 ก.พ. 2566 ]39
22 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]281
23 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดธิดาโพธิ์กลาง และประกวดนางฟ้าจำแลง [ 31 ม.ค. 2566 ]46
24 ประกาศ ปิดถนนศรีโพธิ์กลาง ตั้งแต่ซอยศรีโพธิ์กลาง 19 ถึงหน้าตลาด ช.2 [ 26 ม.ค. 2566 ]45
25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 24 ม.ค. 2566 ]130
26 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดธิดาโพธิ์กลาง [ 17 ม.ค. 2566 ]49
27 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดนางฟ้าจำแลง [ 17 ม.ค. 2566 ]35
28 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดส้มตำลีลา [ 17 ม.ค. 2566 ]28
29 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2567 [ 12 ม.ค. 2566 ]35
30 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง (รุ่นไม่จำกัดแนวเพลง) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
31 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]50
32 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" [ 5 ม.ค. 2566 ]26
33 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]27
34 ประกาศ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]24
35 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]20
36 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
37 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]37
38 ประกาศ เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระค่าน้ำประปา [ 18 พ.ย. 2565 ]78
39 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]212
40 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]75
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8