เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]13
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงโครงการดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]77
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงความสามารถทางด้านการแสดงรำโทน,รำวงมาตรฐาน,ฟ้อน,เซิ้ง,รำเถิดเทิง(กลองยาว)ฯลฯ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]29
5 รายงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]7
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]238
7 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่องระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]52
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 ก.ค. 2566 ]365
9 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]40
10 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]45
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]41
12 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]32
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]49
14 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]31
15 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 ก.ค. 2566 ]338
16 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]34
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2566 ]159
18 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 18 พ.ค. 2566 ]49
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ค. 2566 ]115
20 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9