เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" [ 5 ม.ค. 2566 ]60
82 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]88
83 ประกาศ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]65
84 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]62
85 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]76
86 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]70
87 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโพธิ์กลาง [ 21 พ.ย. 2565 ]42
88 ประกาศ เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระค่าน้ำประปา [ 18 พ.ย. 2565 ]126
89 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]254
90 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]119
91 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]147
92 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]129
93 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2565 ]261
94 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]72
95 ประกาศ เรื่อง แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]91
96 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 ก.ย. 2565 ]318
97 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักกีฬา(ฟุตซอล) โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]153
98 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]129
99 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2565 ]305
100 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2565 ]333
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10