เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2566 ]88
62 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 18 เม.ย. 2566 ]189
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]60
64 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]69
65 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]58
66 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 เม.ย. 2566 ]71
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]126
68 ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา (เพิ่มเติม) [ 29 มี.ค. 2566 ]71
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มี.ค. 2566 ]117
70 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 20 มี.ค. 2566 ]49
71 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา [ 13 มี.ค. 2566 ]134
72 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มี.ค. 2566 ]85
73 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 มี.ค. 2566 ]184
74 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]139
75 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]88
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]146
77 รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 8 ก.พ. 2566 ]82
78 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา [ 8 ก.พ. 2566 ]83
79 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]423
80 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดธิดาโพธิ์กลาง และประกวดนางฟ้าจำแลง [ 31 ม.ค. 2566 ]97
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11